1.Naturlig Værdig


Her er projekter udviklet, der udnytter den danske natur der skaber produkter til salg.  Disse projekter er skabt fra en virksomhedsprakrik som Serviceøkonomn i 2017 og 2018 hvor området er scannet 360 grader og hvor de lavt hængende frugter er plukket og udnyttet. 


Se den under nye projekter nederst på siden

 

2.Kulturarvsværdi

Disse projekter er lavet for at dyrke det stedbundene potentiale og de gode historie og fortællinger vi finder i vores danske nær områder og kun venter på at blive fortalt og delt. Her er udviklet både fysike produkter og ny oplevelsesværdi sammen med andre der skaber værdi og glæde økonomisk og oplevelsesmæssigt for mange


 

3.Wilde Waste and Value


"- Nu er inger ting blevet til ingen ting"

                                                                                                            Citat Hush


Affald for nogen kan let blive til værdi for andre


Gode koncepter skal naturligvis bavares, men man må ikke glemme omverdenens  strømninger. Disse projekter har skabt ny oplevelseværdi ud af potentielt affald og skabt relevans i 2020.


Værdien bag

www.chrinano.com

Værdiskabelse er fire brikker, der handler om at benytte viden, peronlige relationer og det vi har lige ved hånden. Dette kan skabe alting uden nogen en økonomisk begrænsning.


Vigtige værdier:

-  Samskabelse

-  Kvalitet

-  Udnyttelse af resurser

-  Stedbunden potentiale

-  Godt værtskab

- Repekt

- Fortsåelse

- Proaktivitet og aktiv handlig

- Modighed

- Vær stolt når man har tabt. 


 
 
 
 
 
www.chrinano.com